Leer zelf eenvoudig orgelspelen met de cijfermethode !

Op deze site maakt u kennis met de cijfermethode voor muzieknotatie, zoals deze voor orgel (en piano) wordt gebruikt.

Marco aan het orgel van de Grote Kerk te Hilversum              (foto Peter Batenburg)

Wie ben ik ?

Marco Batenburg (1970), ik speel orgel sinds maart 2008. Tot 2008 was ik nooit veel verder gekomen dan wat gepingel met hoogstens 2 vingers en uit het hoofd. Vooral rond kerst "speelde" ik dan regelmatig, maar verder was het vooral luisteren naar orgelmuziek, met name het zgn. meditatief orgelspel.

In 2008 wilde ik een echt orgel aanschaffen. Maar ja, om het instrument werkeloos in de kamer te zetten is ook niet goed. Orgelles zag ik niet gebeuren. Ik wilde zo snel mogelijk mooie muziek maken. Het tempo, dat zou later wel komen.

Ik had weleens gehoord van de zogenaamde cijfermethode, met zo'n strookje papier boven de toetsen. Dat moest ik toch ook kunnen?

Eerst maar eens een boek gekocht met de 150 Psalmen, die door Joh de Heer waren voorzien van cijferaccoorden. Daarna met een zelfgemaakt*  cijferstrookje op het keyboardje geoefend en warempel : de eerste avond meteen een Psalm vierstemmig.

Het tempo lag natuurlijk erg laag, steeds weer kijken-zoeken-kijken-zoeken, maar het was me duidelijk. De cijfermethode liet mij vanaf de eerste dag muziek maken, zonder toonladders, mollen en kruizen en zonder lesrooster.

Enkele dagen later hebben we een eenvoudig Viscount orgel aangeschaft en heb ik elke avond een half uur tot een uur geoefend/gespeeld.  De verkoper in de winkel vertelde dat een goed beginnersorgel de beste stimulans is om door te gaan. Inderdaad : Psalmen oefenen op een orgel dat niet het geluid kan maken waar je naar streeft en zo van houdt, is bijzonder slecht voor de motivatie.

*het bij het boek meegeleverde strookje paste niet op het kleine klaviertje van de Casio.

En dan verder.......

Als beginner weet je niet welke Psalm eenvoudig is en welke wat minder geschikt om mee te beginnen. Ik had zelf het idee dat Psalm 65 wel redelijk eenvoudig was. Achteraf zou ik iedereen willen aanraden om met de Psalmen 138, 73 en 3 te beginnen.  Blijven oefenen, dan leer je de toetsen goed kennen. Ik heb na een jaar oefenen het strookje weggehaald. Je kunt ook een strookje maken met wat minder opvallende cijfers. Dan zijn de cijfers er nog wel (voor "noodgevallen"), maar je gaat er vanzelf minder op letten. 

Na anderhalf jaar was het zover dat ik op de verenigingsavonden van de kerk de Psalmen ging begeleiden op het orgel.  Best spannend, de eerste keer, maar gelukkig zingen we niet zo snel en op hele noten.

Intussen zijn de pedalen van mijn orgel ook in gebruik genomen.  Op het moment van schrijven, twee en half jaar na mijn eerste pogingen met de cijfermethode, kan ik het Psalmboek van Joh de Heer van voor tot achter spelen.  Niet allemaal even eenvoudig en het kan natuurlijk altijd beter, maar de reakties van familie en vrienden zijn positief.

 


 

 
 

Make a free website with Yola